InProject

Digital check lists with

Work through your check lists, service orders, inspections etc.
on your iPad and register everything digital.
The result is saved on the relevant Project in SuperOffice
or directly in the accounting system.

Slider

Check lists, service orders, and inspections on your tablet (iPad) are saved in SuperOffice or the accounting system.

This is how it works

InProject lets you bring all your check lists on your iPad so that you can complete and register service visits, inspections et al. simply and digitally at your customer’s office.

Open InProject on your tablet and do the following:

1.      Choose or create property or project

2.      Choose the check list you need

3.      Revise every step, take notes, take photos etc.

4.      Obtain the customer’s signature when the check list is revised

5.      The report is saved in the project in SuperOffice or in your accounting system


InProject is a very smart solution for technicians or consultants on the road.

When you are on service visits it is possible to simply go through the check list with the customer, obtain a signature, and thereby get approval immediately.

The report (PDF) can now be saved in SuperOffice as well as the accounting system and is now the base for an invoice.

ipad inproject 1

Obtain the customer’s signature when the check list is revised.
The PDF is saved directly in SuperOffice or in your accounting system

Hovedfunksjoner

  • Velg eiendom eller prosjektets sjekkliste som skal utføres
  • Se tidligere utførte sjekklister på dette prosjekt
  • Velg en ny sjekkliste som skal utføres på valgte prosjekt
  • Utfør hvert punkt i sjekklisten og registrer status, en kommentar, ta et bilde mv.
  • Få kunden underskrift når sjekklisten er gjennomført og godkjent
  • Synkronisér den underskrevede sjekkliste til SuperOffice eller regnskapssystemet

Har du spørsmål til InProject?

Ring: 21 98 69 70

 

 

Gjør arbeidsdagen enklere for
dine teknikere og konsulenter

  • Enkelt å digitalisere servicebesøk og inspeksjoner
  • Unngå dobbeltregistrering av sjekklister
  • Ikke flere håndskrevne sjekklister, spar tid på servicebesøk og i regnskapsavdelingen 
  • Optimér ekspedisjonstiden av hvert servicebesøk

InProject enkle brukergrensesnitt sikrer, at alle teknikere eller konsulenter enkelt kan utfylle sjekklister.

Tidsbesparelsen er tydelig og kvaliteten av hver sjekkliste er høy, da usikkerheten ved håndskrevne sjekklister nå er eliminert.

InProject vil meget hurtig tilføre stor verdier til din virksomhet og gjøre arbeidsopplevelsen bedre.

Optimér ekspedisjonstiden av hvert servicebesøk

Slik ser InProject ut

Til venstre ses de sjekklister som er utført, eller skal utføres, på det prosjekt som er valgt (høyre)
Trykk på plusset for at velge mellom andre sjekklister.

Velg sjekkliste på prosjekt

Velg den sjekkliste / inspeksjon som skal utføres på det valgte prosjekt

Ny sjekkliste / inspeksjon

Her ses de punkter som skal gjennomgås, for at sjekklisten er utfylt.
Dobbeltklikk på et punkt på listen for å velge det.

Punkter i sjekklisten

Det første punkt på listen er valgt og nå kan du sette status, skrive en kommentar, ta et bilde til punktet mv.

Utfyll et punkt på sjekklisten

Velg status for det valgte punkt på sjekklisten

Velg status

Nå er alle punkter på sjekklisten utført - trykk på kulepennen øverste til venstre
for at få kundens godkjennelse på underskrift.

Alle punkter er utført

Få kundens godkjennelse på underskrift. Nå lagres rapporten som PDF i SuperOffice
på prosjektet, eller i regnskapssystemet som fakturerings grunnlag

Signatur

Arrow
Arrow
Slider

 

aka

 

 

Try for free!

You can try InProject for free by downloading the app on your tablet from here:


Apple App store – if you have an iPad:
 

appstore logo apple

 

When the app is downloaded, just open it and follow the instructions.

If you have any trouble installing the app, please call us at: 21 98 69 70

 

InProject is developed and maintained by: Keyforce

new keyforce logo 200x50
 

Prices

All prices are listed without VAT and in NOK

InProject user per month:

350 kr.  

 

Installation:

6.000 kr.


Standard installation and therefore the price is fixed

 

 

Purchase!

Contact your reseller
or Keyforce directly at: 21 98 69 7